Hubungi Kami


Pertanyaan Lain

Syarikat Kami

Syarikat kami mempunyai 8 cawangan di Seluruh Malaysia iaitu di Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Pahang, Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuantan dan Wilayah Persekutuan


Kadar Faedah Tidak Melebihi :

12% Setahun (Bercagar)
18% Setahun (Tidak Bercagar)
No Lesen : WL3298/04/01
Tempoh Sah Lesen : 04/09/2022 - 03/09/2024
No.Permit Iklan : WP3298/04/01
Tempoh Sah Permit Iklan : 04/09/2022 - 03/09/2024


Kadar Peratus Tahunan (APR)

Min. Tempoh Bayaran: 3 bulan
Max. Tempoh Bayaran : 48 bulan
Max. Kadar Peratus Tahunan (APR) : 18%