Pinjaman Cagaran

Kami menerima cagaran seperti Rumah Teres, Banglo, Semi-D, Town House ,Rumah Kedai, Kilang, Tanah Kosong dan lain-lain.

Anda perlu membawa dokumen anda yang ingin dicagarkan dan serahkan kepada kami untuk pengesahan. Penebusan dokumen anda boleh dibuatkan selepas baki hutang anda telah dijelaskan.

Pertanyaan Selanjutnya

Apa Kelebihan Saya Terhadap Pinjaman Cagaran ?

Kami akan menilai barang cagaran anda secara percuma,
pinjaman diluluskan akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran.

Dengan pinjaman tersebut, anda boleh menerima jumlah pinjaman yang lebih tinggi dan
kadar faedah yang lebih rendah daripada pinjaman peribadi.

Pertanyaan Selanjutnya

Jenis Cagaran

Rumah Kediaman

Hartanah seperti rumah teres bertingkat dua, rumah bandar atau jenis lain-lain boleh dicagarkan kepada kami.


Rumah Kedai

Semua jenis rumah kedai yang di tempat bersesuaian boleh dicagarkan.


Pangsapuri/Kondominium

Kondominium, pangsapuri ataupun rumah pangsa yang mempunyai geran strata boleh dicagarkan.


Syarikat Kami

Syarikat kami mempunyai 8 cawangan di Seluruh Malaysia iaitu di Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Pahang, Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuantan dan Wilayah Persekutuan


Kadar Faedah Tidak Melebihi :

12% Setahun (Bercagar)
18% Setahun (Tidak Bercagar)
No Lesen : WL3298/04/01
Tempoh Sah Lesen : 04/09/2022 - 03/09/2024
No.Permit Iklan : WP3298/04/01
Tempoh Sah Permit Iklan : 04/09/2022 - 03/09/2024


Kadar Peratus Tahunan (APR)

Min. Tempoh Bayaran: 3 bulan
Max. Tempoh Bayaran : 48 bulan
Max. Kadar Peratus Tahunan (APR) : 18%